Po latach w Kamieniu Pomorskim ruszyły prace związane z modernizacją mocno zdegradowanych murów obronnych. Wszystko dzięki 100% dofinansowaniu z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obejmie ono ulicę Lipową, Klasztorną i Obrońców Warszawy. Jak udało nam się dowiedzieć, to jednak nie wszystko gdyż gmina aplikuje już o środki na kolejny fragment drogocennego zabytku.

Mury obronne jako takie w Kamieniu Pomorskim zaczęto budować w drugiej połowie XIV. Przebiegały one od północy. Ich budowę rozpoczęto po napaści Branderburczyków, kiedy to praktycznie całe miasto spłonęło. W murach umieszczono osiem baszt obronnych, z których do dziś zachowała się jedynie Brama Wolińska i pozostałość Bramy Maślanej. Od strony lądu miasto zabezpieczał mur z 5 wieżami i dwoma fosami. Osobne umocnienia otaczały zespół katedralny. Dzisiejsze mury zachowane są tylko w 30%, ale straciły prawie całkowicie materiał zabytkowy.

Remont obejmie ulicę Klasztorną, Lipową oraz Obrońców Warszawy. Naprawione zostaną przypory, uzupełnione ubytki cegieł, zamurowane wyrwy, spoinowanie powierzchni. Prace potrwają rok. Gmina Kamień Pomorski aplikuje o środki na remont kolejnych odcinków murów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie osiąga tam nawet aż 98% wartości inwestycji.