Międzyzdrojska ,,Iskierka” doczeka się remontu. W dniu wczorajszym ruszył przetarg na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Gimnazjum na pomieszczenia dla potrzeb świetlicy środowiskowej „ISKIERKA” – OPS”.

Celem działalności świetlicy środowiskowej jest objęcie dzieci w ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi, podczas których dzieci przy wsparciu opiekunów m.in. odrabiają lekcje, mogą nadrobić zaległości szkolne oraz uczestniczyć w zajęciach muzycznych, plastycznych, tanecznych czy informatycznych.

Cieszę się, że udaje się nam realizować szeroko rozumianą politykę społeczną, która dedykowana jest wszystkim mieszkańcom- od najmłodszych do najstarszych. Mam nadzieję, że finał prac remontowych w Iskierce przysporzy dzieciom wiele radości– mówi Burmistrz Mateusz Bobek.

To kolejne, ważne miejsce pełniące funkcje społeczną obok Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Senior Plus czy Środowiskowego Domu Samopomocy.  

Firmy zainteresowane przystąpieniem do przetargu zapraszamy do składania ofert do dnia 23.06.2021

Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje