Już w tę sobotę, 8 bm., rozpoczynamy tegoroczną edycję Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w MHZK. Wszystkie wydarzenia związane z Dniami Dziedzictwa (poza wycieczką do Goleniowa) odbywać się będą siedzibie Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej przy ulicy Adama Mickiewicza 34 na tzw. Kwartale Dominikańskim. Program Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w naszym Muzeum jest w bieżącym roku następujący:

8 września (sobota) godz. 16.00
Prelekcja „O kamieńskim polskim roku 1945”
Prelekcja poświęcona będzie tworzeniu się polskiego życia na Ziemi Kamieńskiej po 23 maja 1945 r. Tegoż dnia do miasta przybyła grupa operacyjna organizująca polską administrację kierowana przez Pełnomocnika Rządu na Obwód Kamień i pierwszego polskiego starostę kamieńskiego Władysława Jasińskiego, żołnierza Armii Krajowej i powstańca warszawskiego.

12 września (środa) godz. 17.00
Henryk Masłowski, Marek Licznerski
Prezentacja „Pomnik Józefa Piłsudskiego w Kamieniu Pomorskim”

W Kamieniu Pomorskim, przed obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zawiązał się społeczny komitet, który postawił sobie za cel upamiętnienie jubileuszu tego doniosłego wydarzenia. Z inicjatywy komitetu skwer u zbiegu ulic Strzeleckiej i Gryfitów został nazwany Placem Niepodległości. Na 11 listopada planowane jest odsłonięcie popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego, które ma stanąć na tym placu.

15 września (sobota) godz. 16.00
Spotkanie z Markiem Koprowskim, autorem książki „Kresy na Pomorzu. Tułaczka pod Ziemiach Odzyskanych”

Marek Koprowski jest dziennikarzem, reporterem i popularyzatorem historii od ponad dwudziestu lat zajmującym się problematyką wschodnią i losami Polaków na Wschodzie. Pod koniec czerwca br. wydał swą nową książkę „Kresy na Pomorzu. Tułaczka po Ziemiach Odzyskanych”, której bohaterami stali się mieszkańcy miejscowości Brzozdowce pod Lwowem. Wysiedleni ze swych rodzinnych stron przybyli 24 grudnia 1945 r. na Ziemię Kamieńską, która stała dla nich nowym domem. Przywieźli ze sobą Cudowny Obraz Pana Jezusa Brzozdowieckiego, który znajduje się w katedrze w Kamieniu Pomorskim.

19 września (środa) godz. 17.00
Prelekcja: „Materiały archiwalne do historii Kamienia Pomorskiego w latach 1945-1950”

Prelekcja poświęcona archiwaliom, dotyczącym Kamienia Pomorskiego drugiej połowy lat czterdziestych XX wieku, znajdującym się w Archiwum Państwowym w Szczecinie i jego oddziele w Międzyzdrojach, szczecińskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej oraz w Archiwum Akt Nowych.

22 września (sobota)
Wycieczka do Goleniowa, podczas której poznamy historię tego miasta nad Iną i jego zabytki oraz odwiedzimy Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej „Żółty Domek”, po którym oprowadzi nas Ewa Aberbuch.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 502 430 913, mhzk@mhzk.eu

26 września (środa) godz. 17.00
Prelekcja „Polskie osadnictwo na Ziemi Kamieńskiej po II wojnie światowej”
Tematem prelekcji będzie akcja osiedleńcza na Ziemi Kamieńskiej po zakończeniu II wojny światowej kiedy stała się ona nowym domem dla polskich robotników przymusowych, osadników wojskowych, osób wysiedlonych z Kresów Wschodnich II RP, Sybiraków czy osadników przybyłych z centralnej Polski.

29 września (sobota) godz. 17.00
Wernisaż wystawy malarstwa Mirosława Witolda Karapyty „Horyzonty Pejzażu”
Mirosław Witold Karapyta pochodzi z Jarosławia. Jest absolwentem tamtejszego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Kształcił się również w Instytucie Wychowania Artystycznego Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Będąc doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii kultury wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Malarstwem zajmuje się od kilkudziesięciu lat. Jego prace prace prezentowane były na wielu wystawach krajowych i zagranicznych.

3 października (środa) godz. 17.00
Finisaż wystawy „Miasto i jego mieszkańcy. Kamień Pomorski w latach 50. XX w.”
W ramach otwartej 23 maja wystawy, odbędzie się prezentacja dotycząca historii Kamienia Pomorskiego w latach pięćdziesiątych XX wieku.

Serdecznie zapraszamy!
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej