Podstawa Prawna – Podstawę prawną funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania od 15.06.2022 roku stanowi Uchwała nr XVII/178/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 5 lutego 2020 roku, w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania, zmieniona Uchwałą Nr XLIII/445/22 z dnia 9 marca 2022 roku.

1. Okres obowiązywania od 15 czerwca do 15 września w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

2. Miejsce lokalizacji stref SPP:

– Dziwnów (ulice): Osiedle Rybackie (parking przy Punkcie Obserwacyjnym), Adama Mickiewicza, Kościelna – od Adama Mickiewicza do Szosowej, Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej, Jana Kochanowskiego – od Adama Mickiewicza do Henryka Sienkiewicza, Parkowa – od Henryka Sienkiewicza w kierunku północnym, do końca drogi, Kaprala Koniecznego, Stefana Żeromskiego.

– Dziwnówek (ulice): Zaułek, Wolności – od Morskiej do Kamieńskiej, Słoneczna – od dr 102 do Mickiewicza, Adama Mickiewicza.

– Międzywodzie (ulice): Morska – od Wojska Polskiego do Zwycięstwa, Rybacka – od Wojska Polskiego do Zwycięstwa, Bałtycka – od Zwycięstwa do Kasztanowej, Puławska – od Kasztanowej do Wojska Polskiego, Wojska Polskiego, Kasztanowa, Zwycięstwa, Szkolna – od Parkowej do Leśnej, Zatoczna, Słoneczna, Pogodna – od Zatocznej do Słonecznej.

Wjazd do Strefy Płatnego Parkowania oznaczony jest znakiem D-44 a wyjazd ze strefy znakiem D-45. Parkingi oznakowane są znakami D-18.

3. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP:

1.  Za pierwszą godzinę parkowania

4,00pln

2.  Za drugą godzinę parkowania

4,50pln

3.  Za trzecią godzinę parkowania

5,00pln

4.  Za czwartą godzinę parkowania i każdą następną

4,00pln

5.  Za bilet całodniowy

35,00pln

6.  Za abonament turnusowy (tygodniowy)

150,00pln

7.  Za abonament dwutygodniowy

250,00pln

8.  Za abonament miesięczny

400,00pln

9.  Za abonament parkingowy w danym roku kalendarzowym, dla mieszkańców zameldowanych na stałe na terenie gminy Dziwnów

50,00pln

10.  Za abonament parkingowy w danym roku kalendarzowym, dla osób zatrudnionych na stałe na terenie gminy Dziwnów oraz osób prowadzących działalność gospodarczą całoroczną na terenie gminy Dziwnów

150,00pln

4. Kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić bilet parkingowy, kartę abonamentową (mieszkańca bądź inną) za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający odczytanie.

5. Przy zakupie biletu w parkomacie obowiązkowo należy wpisać nr rejestracyjny pojazdu. UWAGA: parkomaty, w których zakupu można dokonać używając  karty płatniczej zlokalizowane są: w Dziwnowie przy ul. Mickiewicza (na wysokości szkoły) oraz w Międzywodziu przy ul. Wojska Polskiego (na wysokości parku).

APLIKACJA CityParkApp:  istnieje również możliwość płatności mobilnych przy użyciu telefonu komórkowego, w tym celu należy:

– pobrać i zainstalować bezpłatnie aplikację CityParkApp, link: www.cityparkapp.pl

– oznakować identyfikatorem pojazd o korzystaniu z płatności mobilnej (identyfikator można pobrać w Biurze Obsługi SPP lub wydrukować ze strony internetowej).

6. Karta parkingową dla osób niepełnosprawnych upoważnia do bezpłatnego postoju w strefie SPP.

7. W przypadku nieopłacenia postoju lub postoju ponad opłacony czas w SPP, kierujący pojazdem obowiązany będzie do uiszczenia opłaty dodatkowej: 150pln w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia zawiadomienia lub w najbliższym dniu roboczym po tym dniu, opłatę dodatkową pobiera się w wysokości 100,00pln

8. Opłatę dodatkową uiszcza sięprzelewem na konto: BANK PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O/ Kamień Pomorski 18 1240 3868 1111 0000 4093 6541 (decyduje data wpływu na konto) lub w biurze SPP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

9. Biuro Strefy Płatnego Parkowania mieści się w Dziwnowie przy ul. Mickiewicza 11 (wejście od ul. Konopnickiej) i jest czynne od 15 czerwca do 15 września, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

- mapki_biuraparkingowe2022.jpg


PŁATNE PARKINGI MIEJSKIE (NIESTRZEŻONE PŁATNE)

Podstawa Prawna – Podstawę prawną funkcjonowania Płatnych Parkingów Miejskich od 15.06.2022 roku stanowi Uchwała Nr XV/162/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2019 roku, w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi, zmieniona Uchwałą Nr XLIII/446/22 z dnia 9 marca 2022 roku.

1. Okres obowiązywania: od 15 czerwca do 15 września we wszystkie dni tygodnia, tj. od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 20.00.

2. Miejsce lokalizacji Płatnych Parkingów Miejskich:

– Dziwnów: przy ul. Kościelnej (przy kościele), przy ul. Juliusza Słowackiego (obok stacji paliw), przy ul. Stefana Żeromskiego (przy Porcie Jachtowym), przy ul. Osiedle Rybackie (przy Porcie Jachtowym i Rybackim), przy ul. Sienkiewicza (vis a vis cmentarza, przed wejściem na plażę z ul. Żeromskiego).

– Łukęcin: przy ul. Morskiej (obok drogi nr 102).

Wjazd na parkingi oznaczony jest znakiem D-18 z tabliczką informacyjną: Parking Miejski Niestrzeżony Płatny w okresie od 15.06 –15.09 w dniach poniedziałek–niedziela w godzinach 8:00–20:00”.

3. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na Płatnych Parkingach Miejskich: za pierwszą godzinę 4,00pln; za drugą godzinę 4,50pln; za trzecią godzinę 5,00pln; za czwartą godzinę i każdą następną 4,00pln; za cały dzień 35,00pln. W przypadku autobusów i pojazdów powyżej 3,5 tony, opłaty wynoszą: za pierwszą godzinę 8,00pln; za każdą następną godzinę 8,00pln.

Kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić bilet parkingowykartę abonamentową (mieszkańca bądź inną) za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający odczytanie. Zakupu biletu dokonywać w parkomatach zlokalizowanych na parkingach. Przy zakupie biletu w parkomacie obowiązkowo należy wpisać nr rejestracyjny pojazdu.

4. UWAGA !!! Bilet zakupiony w parkomacie na PŁATNYM PARKINGU MIEJSKIM, nie upoważnia do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.

5. Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych upoważnia do bezpłatnego postoju na parkingu.

6. W przypadku nieopłacenia postoju lub postoju ponad opłacony czas na parkingu, kierujący pojazdem obowiązany będzie do uiszczenia opłaty dodatkowej: w wysokości 150pln; w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia zawiadomienia lub w najbliższym dniu roboczym po tym dniu, opłatę dodatkową pobiera się w wysokości 100,00pln. Opłatę dodatkową uiszcza się: przelewem na konto: BANK PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O/ Kamień Pomorski 18 1240 3868 1111 0000 4093 6541 (decyduje data wpływu na konto) lub w biurze obsługi Płatnych Parkingów Miejskich od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00.

Biuro Obsługi Parkingów Miejskich mieści się w budynku Straży Miejskiej w Dziwnowie przy ul. Małej 3, czynne od 15 czerwca do 15 września, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, w soboty od 8.00 do 14.00.

- mapki_biuraparkingowe2022.jpg


Szczegółowe mapki z usytuowaniem Strefy Płatnego Parkowania oraz Płatnych Parkingów Miejskich znajdują się w linku (plik PDF): STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA ORAZ PŁATNE PARKINGI MIEJSKIE