Po kilku kolejnych podejściach do przetargów, Gminie Kamień Pomorski nareszcie udało się podpisać umowę na renowację XIV – wiecznych murów obronnych. Środki na ten cel pochodzą z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i obejmują 100% dofinansowania!

– Otrzymaliśmy dofinansowanie blisko 2 lata temu jednak z różnych przyczyn niezależnych od nas, przechodzimy do części finałowej dopiero teraz – tłumaczył Burmistrz Stanisław Kuryłło. 

Remont obejmie ulicę Klasztorną, Lipową oraz Obrońców Warszawy. Naprawione zostaną przypory, uzupełnione ubytki cegieł, zamurowane wyrwy, spoinowanie powierzchni. Prace potrwają rok.

Zabytek pochodzący z pierwszej połowy XIV wieku zostanie poddany renowacji dzięki wsparciu Wojewody Zachodniopomorskiego oraz 100% dofinansowaniu z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina Kamień Pomorski będzie aplikować o środki na remont kolejnych odcinków murów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ogłoszonego wczoraj (9.01) przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, w którym dofinansowanie to nawet aż 98% wartości inwestycji.