Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim rusza z naborem wniosków. Chodzi o najem lokalu mieszkalnego, w budowanym w ramach dofinansowania zwrotnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego budynku przy ul. Wolińskiej 1 a w Kamieniu Pomorskim.

Wnioski o najem lokalu mieszkalnego, w budowanym w ramach dofinansowania zwrotnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego budynku przy ul. Wolińskiej 1 a w Kamieniu Pomorskim, przyjmowane będą od dnia 10.07.2023r. do dnia 28.07.2023r. w siedzibie Spółki KTBS przy ul. M. Kopernika 26 w Kamieniu Pomorskim.

Osoby, które złożyły już wniosek, oraz osoby które zamierzają ubiegać się o najem lokalu przy ul. Wolińskiej 1a, powinny złożyć oświadczenie aktualizacyjne lub kolejny wniosek.

—————————————————————————–

UWAGA! Oświadczenie aktualizacyjne składają wyłącznie osoby, w gospodarstwie których poza dochodem nie uległy zmianie inne informacje zawarte w ostatnim wniosku.

—————————————————————————–

Druki wniosków i oświadczeń aktualizacyjnych wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie Spółki KTBS ul. Mikołaja Kopernika 26 w Kamieniu Pomorskim lub ze strony internetowej KTBS www.kamienskietbs.pl

Weryfikacja wniosków nastąpi w terminie do 15 sierpnia 2023 r. UWAGA! Nie będą rozpatrzone wnioski lub oświadczenia aktualizacyjne w przypadku: nie wypełnienia wszystkich punktów zawartych we wniosku, nie dołączenia wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych we wniosku. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 91 32 11 388