Ruszają kolejne drogowe inwestycje w zachodniopomorskich gminach. Dzięki 50% dofinansowaniu, w Wysokiej Kamieńskiej rusza modernizacja drogi wewnętrznej – odcinka ulicy Pomorskiej łączącego się z drogą wojewódzką nr 108 oraz z drogą powiatową =wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej.

Zadanie obejmuje między innymi: przebudowę istniejącej jezdni, wykonanie ciągów pieszych, budowę nowego oświetlenia ulicznego oraz przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką.

Kwota dofinansowania to 973 071,53 zł co stanowi 50 % planowanych kosztów przedsięwzięcia. Planowany termin realizacji zadania to rok 2023.