Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło kolejną edycję konkursu ofert na dofinansowanie budowy strzelnic, które będą umożliwiały prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

Zgodnie z założeniami, samorządy które zostaną zakwalifikowane do programu, będą mogły uzyskać dotacje od Ministerstwa Obrony Narodowej na budowę strzelnicy, w tym jej pierwsze wyposażenie. Wysokość przyznanej dotacji nie przekroczy 800.000,00 zł w przypadku budowy strzelnicy 100-metrowej i 1 200.000,00 zł w przypadku budowy strzelnicy 200-metrowej.

Warunkami ubiegania się o dotacje jest dysponowanie nieruchomością przez samorząd i pokrycie co najmniej 20% kosztów budowy, w tym jej pierwszego wyposażenia. Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z załącznikami, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Wydziale Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwapod numerami telefonów: 261 840 150, 261 874 717 oraz 261 840 182. Dokumenty można składać do dnia 6 maja br. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi w terminie do dnia 31 maja br.

ZUW