Do 15 lutego trwa nabór o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

O środki na budowę siłowni plenerowych, stref relaksu i placów zabaw o charakterze sprawnościowym mogą ubiegać się jednostki sektora finansów publicznych, prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej, m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, uczelnie państwowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, agencje oraz stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Otwarte Strefy Aktywności OSA to program po raz pierwszy poświęcony w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce. Jego celem jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji.

W ciągu dwóch lat Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na realizację Programu 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 tys. ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin.

Dofinansowaniem w ramach programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:

1. wariant podstawowy:

• siłownia plenerowa
• strefa relaksu
• zagospodarowanie zieleni

2. wariant rozszerzony:

• siłownia plenerowa
• strefa relaksu wraz zagospodarowaniem zieleni
• plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum trzy urządzenia) z ogrodzeniem

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 15 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018 r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/

Szczegółowe informacje znajdują się w BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki.