Firma Zubowit Resko zmodernizuje ulicę Pomorską w Wysokiej Kamieńskiej. W ramach zadania zostanie zmodernizowana istniejąca droga, wybudowana zostanie infrastruktura towarzysząca oraz przebudowane zostanie skrzyżowanie z drogą wojewódzką.

Dzięki 50% dofinansowaniu, w Wysokiej Kamieńskiej rusza modernizacja drogi wewnętrznej – odcinka ulicy Pomorskiej łączącego się z drogą wojewódzką nr 108 oraz z drogą powiatową wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej.

Zadanie obejmuje między innymi: przebudowę istniejącej jezdni, wykonanie ciągów pieszych, budowę nowego oświetlenia ulicznego oraz przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką.