Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie podpisał umowę na modernizację pomieszczeń infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej wykorzystywanej na potrzeby pracy placówki na rzecz lokalnego społeczeństwa. Firma Usługowo – Remontowa Mateusza Wilniewczyca za całość zadania zainkasuje ponad 300 tysięcy złotych.

– To zdecydowanie jedno z najważniejszych zadań realizowanych w bieżącym roku przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie. Mamy nadzieję, że wyremontowane pomieszczenia, już wkrótce będą w pełni służyć nam wszystkim w realizacji wspólnych kulturalnych działań – mówi dyrektor Dorota Opiła – Skubisz.

Realizowane przez miejscowy ośrodek kultury zadanie poprawi funkcjonalność pomieszczeń infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związany z działalnością rybacką. Przebudowa pozwoli na dostosowanie golczewskiej instytucji do systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i jednocześnie poprawi walory użytkowe obiektu.

– Inwestycję będziemy realizować dzięki wsparciu finansowemu z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego . Całkowita wartość zadania to ponad 300 tysięcy złotych, kwota dofinansowania to 100 tyś. złotych – dodaje Dyrektor GOKiS.