Wojewoda Zachodniopomorski informuje o planowanej kwalifikacji wojskowej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Kwalifikacja odbędzie się w okresie od 17 kwietnia do 21 lipca 2023 roku. Celem tej procedury jest sprawdzenie zdolności obywateli do pełnienia służby wojskowej oraz aktualizacja rejestru rezerwistów.

Mieszkańcy powiatu kamieńskiego będą mogli uczestniczyć w kwalifikacji wojskowej od 17 kwietnia do 28 kwietnia 2023 roku. Procedura odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ulicy Wolińskiej 7b. Osoby zainteresowane udziałem w kwalifikacji wojskowej powinny zgłosić się w wyznaczonym terminie w odpowiedniej lokalizacji.

Wojewoda przypomina, że kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa dla wszystkich mężczyzn w wieku 18-28 lat oraz dla kobiet, które dobrowolnie zgłoszą się do pełnienia służby wojskowej. Udział w kwalifikacji jest kluczowy, gdyż może decydować o ewentualnym powołaniu do służby w Siłach Zbrojnych RP.

Podczas kwalifikacji wojskowej, uczestnicy zostaną poddani badaniom lekarskim. Sprawdzane będą również umiejętności niezbędne do pełnienia służby wojskowej. Na podstawie wyników kwalifikacji, komisja lekarska oceni zdolność uczestników do pełnienia służby i przydzieli im odpowiednią kategorię zdolności do służby wojskowej.

Ważne jest, aby osoby zainteresowane udziałem w kwalifikacji wojskowej przybyły na miejsce z aktualnym dokumentem tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi ewentualne przeciwwskazania do służby wojskowej. Osoby, które nie stawią się na kwalifikację wojskową bez usprawiedliwienia, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności prawnej.

Wojewoda zachęca mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do aktywnego uczestnictwa w kwalifikacji wojskowej, podkreślając jej znaczenie dla bezpieczeństwa kraju i gotowości obronnej Polski.