Wojewoda Zachodniopomorski informuje, iż 4 kwietnia rozpocznie się kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa mężczyzn oraz kobiety urodzone w latach 1998 – 2003. 

Chodzi o mężczyzn urodzonych w latach 2003, 1998 – 2002 (którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej) oraz osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które:
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej

Kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W Powiecie Kamieńskim kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w okresie od 4 do 19 kwietnia w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolińskiej 7b