Rusza zapowiadany przez Burmistrza Stanisława Kuryłło program fizjoterapii ambulatoryjnej z której mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Kamień Pomorski. Wszystko na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Uzdrowiskiem a samorządem.

Uprawnionymi do świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej refundowanych ze środków Gminy Kamień Pomorski są osoby zameldowane na terenie Gminy Kamień Pomorski

Jak skorzystać ze świadczenia? Podstawą przyjęcia na zabiegi fizjoterapeutyczne do Uzdrowiska jest skierowanie wystawione przez lekarza (lekarz rodzinny, specjalista, również z gabinetu prywatnego) skierowanie powinno zostać zarejestrowane w ciągu 30 dni od daty wystawienia.

Świadczenie będzie realizowane w Zakładzie Fizjoterapii „Mieszko” ul. Wojska Polskiego 2 w Kamieniu Pomorskim. Rejestracja skierowań: każdy wtorek i czwartek w godzinach 13.00-15.00 (recepcja przy basenie) rozpoczęcie procesu rejestracji: 18 lipca 2023 r.

– Założeniem jest zwiększenie dostępności świadczeń rehabilitacji leczniczej dla naszych mieszkańców. Pilotażowo program ma trwać do lipca 2024 roku – wskazuje Stanisław Kuryłło.