Już dzisiaj odbędzie się pierwszy z trzech egzaminów ósmoklasisty. 23 maja uczniowie będą musieli wykazać się wiedzą z języka polskiego, 24 maja z matematyki oraz 25 maja języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym — trzeba do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, ale liczba zdobytych punktów jest brana pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

45 punktów będzie można łącznie uzyskać za rozwiązanie wszystkich zadań na egzaminie z języka polskiego. W pierwszej części arkusza CKE znajdą się zadania oparte na dwóch tekstach, druga część to wypracowanie na jeden z dwóch zadanych tematów.

Zakres tematów będzie obejmował m.in.: gatunki dziennikarskie, rodzaje literackie, podstawowe części mowy, charakterystykę i oceny bohaterów, interpretacji dzieł sztuki, przekształcania zdań, poprawnego pisania ortograficznego czy wykorzystywania znajomości zasad formułowania tezy i hipotezy.

fot. Hala Sportowa
im. Andrzeja Grubby