Rusza inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej Mechowo – Gacko. Wykonawcą zadania została firma Starkan z siedzibą w Stargardzie. W ramach projektu wybudowana zostanie sieć wodociągowa o długości 1316,9 m i średnicy 110 PE, osiem przyłączy oraz cztery hydranty, a  wartość robót budowlanych wynosi 328 373,10 zł.

Budowa sieci wodociągowej Mechowo – Gacko, to długo wyczekiwane zadanie, pozwalające na doprowadzenie wody mieszkańcom Gacka. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz wpłynie na bezpieczeństwo przeciwpożarowe naszej – mówi Maciej Zieliński.

Inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mechowo-Gacko gm. Golczewo” zostanie zrealizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

63,63% wartości netto projektu współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej. Prace rozpoczną się w październiku i potrwają do końca listopada.