Ruszyła akcja wymiany liczników prądu. Do 2028 r. 80 proc. gospodarstw domowych będzie mieć inteligentne urządzenia. Będą one zbierać dane o zużyciu prądu na bieżąco a wyniki będzie można sprawdzić zdalnie. 

Odpowiednie przepisy umożliwiające instalację tzw. inteligentnych liczników prądu (LZO) weszły w życie w lipcu 2021 r. Urządzenia co 15 minut mają sumować dane o pobranej z sieci i oddanej do niej energii. Gromadzić będą też dane o mocy, parametrach jakościowych i inne, których zbieranie przewidują odrębne przepisy.

Przepisy sprzed dwóch lat umożliwiły również powołanie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zostały operatorem nowego systemu (OIRE). Natomiast dane do niego gromadzą i udostępniają operatorzy. Zgodnie z harmonogramem zapisanym w nowelizacji, nowy licznik prądu otrzyma niemal każde gospodarstwo domowe w Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat. Ustawa przewiduje, że:

  • do 2023 r. LZO ma posiadać co najmniej 15 proc. odbiorców danego operatora;
  • do 2025 r. – co najmniej 35 proc.;
  • do 2027 r. – co najmniej 65 proc.;
  • do 2028 r. – co najmniej 80 proc.

PGE Dystrybucja w komunikacie prasowym sprzed miesiąca poinformowała, że do 2030 r. tzw. inteligentne liczniki prądu posiadać mają wszyscy odbiorcy energii elektrycznej w całej Polsce.