Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza organistów kościelnych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz osoby, które chcą kształcić się w tym kierunku, do udziału w II. edycji projektu „OrgaNowy Elementarz”. W ramach cyklu bezpłatnych szkoleń, prowadzonych m.in. w wolińskiej kolegiacie oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów, odbędą się zajęcia obejmujące szerokie spektrum wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania funkcji organisty i kantora.

Celem projektu „OrgaNowy Elementarz” jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu muzyki liturgicznej wśród organistów kościelnych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz osób, które dopiero ją poznają. Uczestnicy projektu będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności i zdobywać wiedzę podczas cyklu 10-iu comiesięcznych teoretycznych i praktycznych dwudniowych szkoleń, prowadzonych przez wykładowców Akademii Sztuki w Szczecinie. Projekt jest realizowany pod patronatem Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego.

Zajęcia będą obejmowały, m.in. praktyczne podstawy gry organowej w zakresie liturgii i literatury organowej, teorii muzyki, emisji głosu, zakładania i prowadzenia zespołów wokalnych, dyrygentury, organoznawstwa i prawodawstwa muzyki kościelnej.  Nieodłączną częścią każdego spotkania będą praktyczne zajęcia z zakresu gry na organach, prowadzone w Kolegiacie pw. św. Mikołaja w Wolinie, lub w pobliskim kościele pw. św. Józefa w Wisełce. Tam organiści, razem z prof. Bogdanem Narlochem, znanym organistą wirtuozem, autorem treści edukacyjnych projektu, będą doskonalić swoje umiejętności z wykorzystaniem m.in.  nowo zbudowanych organów wolińskiej kolegiaty. Na zakończenie uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności, a najlepsi z nich będą mogli kontynuować edukację na Akademii Sztuki w Szczecinie.

Szczegóły rekrutacji, która potrwa do 1 lipca br., dostępne są na stronie Fundacji EFRWP: www.efrwp.pl

Pierwsza edycja projektu „OrgaNowy Elementarz” spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno wśród doświadczonych organistów, jak i młodych osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z muzyką organową. Efekty ich pracy, co nas niezwykle cieszy, zostały już docenione przez mieszkańców zachodniopomorskich parafii. Nasz projekt kierujemy do mieszkańców obszarów wiejskich, gdzie dostęp do edukacji muzycznej jest bardzo utrudniony, ze względu na oddalenie od dużych ośrodków edukacyjnych, ale także finansowych –  mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Pierwsza edycja projektu „OrgaNowy Elementarz” była realizowana od września 2017 roku do maja 2018 roku. Wzięło w niej udział 12 uczestników z woj. zachodniopomorskiego. Zajęcia zakończyły się uroczystym koncertem muzyki organowej, w którym wzięli udział m.in. prof. Bogdan Narloch, Roman Gryń (trąbki) oraz kwintet dęty Akademii Muzycznej z Poznania „Academia Brass” oraz uczestnicy projektu „OrgaNowy Elementarz”.

EFRWP