Spółka Carrigan Investments z Warszawy rozpoczęła prace związane z przebudową ulic Kopernika, Kilińskiego i Mieszka I. Z ruchu została już wyłączona jedna z ulic, a na miejscu pojawił się ciężki sprzęt. Inwestycja pochłonie łącznie 7,9 mln złotych.

Inwestycja związana z przebudową trzech ulic w centrum Kamienia Pomorskiego otrzymała dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Będzie ona realizowana w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Gmina oprócz wymiany nawierzchni ponad kilometrowego odcinka drogi, całkowicie zmodernizuje otoczenie poprzez wymianę ciągów pieszych, montaż elementów małej architektury i nasadzenie drzew. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kanalizacji deszczowej, odwodnienia oraz sieci wodociągowej. Wymieniona zostanie także dotychczasowa sieć oświetleniowa.