Po wielu miesiącach żmudnych procedur, uzyskaniu pozwoleń oraz stosownej dokumentacji na ulicy Wilków Morskich pojawił się ciężki sprzęt. Tym samym rozpoczęła się jedna z największych inwestycji w pasie nadmorskim Kamienia Pomorskiego. Swój wizerunek zmieni nie tylko ulica, ale także „dzika plaża”, a co najważniejsze port rybacki! Warte kilkanaście milionów prace wykonywane są ze 100% udziałem środków zewnętrznych!

Wszystko miało swój początek w lipcu 2019 roku. Wtedy to Burmistrz Kamienia Pomorskiego rozpoczął starania na rzecz pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w celu rozbudowy portu rybackiego w Kamieniu Pomorskim. Po żmudnym procesie sporządzania dokumentacji, zaangażowaniu radnego Sejmiku Województwa Michała Kamińskiego oraz zgodzie ówczesnego Ministra Gospodarki Morskiej Marka Gróbarczyka – podpisano umowę pomiędzy Mariną Kamień Pomorski Sp. a Zachodniopomorskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie.

Umowa z ARiMR została podpisana 1,5 roku temu. Wszystko rozpocznie się od budowy drogi. Oprócz niej firma Adama Dzika ma wykonać 55 metrów nabrzeża dla łodzi rybackich, wybudować magazyny rybackie oraz budynek administracyjno-techniczny. Marina Kamień Pomorski na początku roku podpisała aneks z ARiMR dotyczący rozszerzenia inwestycji o remont dodatkowego odcinka drogi od ulicy Wilków Morskich, aż do połączenia z ulicą Kopernika (pod górę przy Baszcie). W ramach modernizacji portu rybackiego zagospodarowany zostanie również teren zwany przez mieszkańców Kamienia „Dziką Plażą”.