Gminie Kamień Pomorski udało się znaleźć wykonawcę, który rozpoczął prace związane z modernizacją będącej w opłakanym stanie drogi do Płastkowa. Znajdują się na bardzo trudnym, podmokłym terenie trasa zyska nawierzchnie z betonowych płyt o długości 472 metrów. 

Przedmiotowa droga w istniejącym stanie jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową o szerokości około 4 – 4,5m. Droga będąca obecnie w bardzo kiepskim stanie w całości jest wykonana z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Bardzo trudny teren otaczają wody gruntowe.

Na drodze mają zostać ułożone betonowe płyty drogowe. Łącznie chodzi o odcinek o długości 472 metrów. Prace za kwotę 123 tys. złotych wykona firma „TRANSGRYF 2 Michał Piotrowski” z Gryfic.