„Nasze podatki – nasze sprawy ” to hasło tegorocznej kampanii. Chcemy zachęcić mieszkańców, by wypełniając roczne zeznania podatkowe PIT wpisywali miejsce swojego faktycznego zamieszkania na terenie naszej gminy a nie miejsce zameldowania – które często się różni od miejsca zamieszkania. A zatem pieniądze te zostaną wydane w naszej gminie, gdzie dany podatnik faktycznie mieszka.

W 2021 r. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych kształtują się na poziomie 8 412 442,00 zł, co stanowi 11,40 % w ogólnych dochodach w budżecie gminy (dane -projekt budżetu gminy na 2022 r.). Im większe wpływy z podatku PIT uzyskuje gmina, tym zasobniejszym dysponuje budżetem – i tym więcej jest w stanie zrobić dla swoich mieszkańców. Zarówno jeśli chodzi o rozwój, jak i o utrzymanie usług miejskich na wysokim – jakościowo i ilościowo – poziomie. To m.in. z udziału w podatku PIT finansowane są działania w obszarach mających wpływ na nasze codzienne życie, takich jak: edukacja, infrastruktura drogowa, piesza i rowerowa, tereny zielone i obiekty służące rekreacji, wydarzenia kulturalne, budżet obywatelski, programy społeczne, czy pomoc społeczna. Nasz indywidualny wkład do budżetu gminy Międzyzdroje nigdy nie jest sam – zwielokrotniony przez podatników zmienia otoczenie wokół nas na lepsze. Podatnik, który zdecyduje się rozliczać podatek dochodowy ze wskazaniem miejsca zamieszkania obszar Gminy Międzyzdroje i złoży PIT w Urzędzie Skarbowym w Kamieniu Pomorskim, może mieć osobistą satysfakcję, że ma swój wkład w rozwój miasta, w miejscu w którym żyje i z którym wiąże zawodową i prywatną przyszłość oraz pewność, że pozostawione tu pieniądze wrócą do niego w postaci konkretnych usług i udogodnień –  podkreśla Mateusz Bobek Burmistrz Międzyzdrojów. 

Każdy płacący PIT zyskuje prawo do korzystania z Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca – czyli miejskiego programu uruchomionego w 2021 roku, z myślą o osobach, które mieszkają na terenie gminy i  rozliczają tu swój PIT. Posiadacze Karty mogą korzystać ze zniżek, preferencji i ulg np. w opłatach za pobyt dziecka w żłobku, uzyskać stypendium sportowe, otrzymać świadczenie „Bon Seniora” czy „Międzyzdrojskie becikowe”, skorzystać z oferty kulturalnej lub rabaty do wybranych towarów i usług oferowanych przez Partnerów programu, także tych komercyjnych. 

O Międzyzdrojską Kartę Mieszkańca na podstawie rocznego zeznania podatkowego wystąpiło do tej pory 1 563 osoby. Ze świadczenia z tytułu programu „Bon Seniora” skorzystało 615 osób, a „Międzyzdrojskie becikowe” otrzymało 14 rodzin. Do programu przystąpiło 38 Partnerów, którzy zaoferowali zniżki od 10 nawet do 50 % na swoje towary lub usługi. Bliższych informacji można uzyskać na stronie https://karta.miedzyzdroje.pl lub www.miedzyzdroje.pl, Strefa Mieszkańca – zakładka Międzyzdrojska Karta Mieszkańca. 

Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki