Rada Miejska Gminy Wolin przyjęła w maju br. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniający rozbudowę stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV. Realizowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne całego województwa zachodniopomorskiego. Rozbudowa stacji Recław jest jednym z wielu elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Prace związane z przygotowaniem inwestycji rozbudowy stacji Recław, położonej w gminie Wolin, trwają już od roku. Stacje elektroenergetyczne, w tym także stacja Recław, są jednym z najistotniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Bez nich niemożliwe byłoby jego funkcjonowanie. Energia elektryczna z elektrowni przesyłana jest liniami 400 kV i 220 kV, ponieważ im wyższe jest napięcie, tym mniejsze są straty energii podczas jej przesyłu. W stacjach najwyższych napięć następuje zmiana poziomów napięć. Następnie energia przesyłana jest do mniejszych stacji, a z nich do stacji  transformatorowych, które można spotkać na naszych osiedlach. Energia o obniżonym napięciu trafia do zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej i do naszych domów.

– Prace związane z rozbudową stacji zwiększą pewność zasilania całego regionu – mówi Roman Baran z firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. – Podkreślić należy, że rozdzielnia 220 kV znajdzie się na dotychczasowym terenie stacji Recław, a zastosowanie nowoczesnych urządzeń i aparatury zapewni bezpieczeństwo działania stacji. Rozbudowana stacja będzie spełniała wszystkie wymogi związane z ochroną środowiska i poprawi komfort życia mieszkańców, m.in. dzięki większej pewności niezawodnych dostaw prądu. Zwiększona też zostanie atrakcyjność inwestycyjna gminy Wolin i Powiatu Kamieńskiego – dodaje.

Program modernizacji i rozbudowy linii oraz stacji elektroenergetycznych realizowany jest przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.). To spółka Skarbu Państwa pełniąca rolę Operatora Systemu Przesyłowego (OSP). PSE realizują politykę państwa w zakresie nadzoru nad Krajowym Systemem Elektroenergetycznym – dbają o rozwój i odpowiedni stan techniczny sieci przesyłowej.  Prace budowlano-montażowe realizowane będą przez doświadczonych wykonawców, wyłonionych w postępowaniu przetargowym, konsorcjum firm ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. i Pile Elbud S. A. Rozbudowa stacji ma potrwać do końca marca 2020 r.

Rzecznik prasowy inwestycji
Tomasz Dudziński