Na wtorkowym posiedzeniu rząd rozpatrzył projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, czyli dodatku wynoszącym w sumie 12 tys. złotych, przyznawanym na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

Projekt ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym przewiduje wprowadzenie nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi – maksymalnie 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 36. miesiąca życia. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. Szacuje się, że w pierwszym roku obowiązywania ustawy wsparciem zostanie objętych około 410 tysięcy dzieci.

„Rząd wspiera polskie rodziny w wychowaniu dzieci. Dlatego, w ramach Polskiego Ładu, powstał program Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. To dodatkowe 12 tysięcy złotych, które rodzice będą mogli wydać wedle własnego uznania. To również kolejny krok na drodze do poprawy życia Polaków i dobra inwestycja w polską rodzinę” – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Początkowo zakładano, że świadczenie będzie wypłacane w kwocie 500 zł miesięcznie. Osoby pozostające w związku małżeńskim, jeżeli nie została orzeczona prawomocnym orzeczeniem sądu separacja, będą mogły samodzielnie wskazać, czy kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

Jednak w toku prac nad projektem ustawy resort rodziny zdecydował się na wykreślenie tej zasady. Prawo do wyboru świadczenia mają mieć także rodzice samotni i żyjący w związku nieformalnym. Świadczenie będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej i nie będzie uzależnione od dochodów rodziny. Wnioski rozpatrywać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zajmie się również wypłatą świadczeń.

Projekt, który rząd przyjął na wtorkowym posiedzeniu, zakłada też wsparcie dla rodziców dzieci nieobjętych nowym świadczeniem, chodzących do żłobka. Dofinansowanie będzie wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Świadczenie będzie przysługiwało – na wniosek – rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem przed ukończeniem 12. i po 36. miesiąca życia.