501382595 kopanie fundamentów, drenaże, wykopy wodno-kanalizacyjne i gazowe, skarpowanie itp.