501382595 Kopanie fundamentów, wykopy wodno-kanalizacyjne,drenaże, skarpowanie, niwelowanie terenu itp.