501382595.                          Kopanie fundamentów, drenaże, wykopy wodno-kanalizacyjne, skarpowanie itp.