Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego już blisko od 10 lat wspiera społeczności lokalne w działaniach rewitalizacyjnych. Rewitalizacja to przede wszystkim aktywizowanie i włączanie mieszkańców w poprawę najbliższego otoczenia, począwszy od zaprojektowania po realizację wymyślonych przedsięwzięć.

We wtorek (16.03) w Urzędzie Miejskim w Golczewie odbyło się podsumowanie dobrych praktyk zrealizowanych dzięki projektowi pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” na terenie Gminy Golczewo. Od początku realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Golczewo na lata 2017-2023 zrealizowano wiele projektów, m.in.: wymiana oświetlenia miejskiego na LED-owe w Golczewie oraz oświetlenia w sołectwie Niemica, zakup trybuny na stadionie miejskim w Golczewie, doposażenie miejsc spotkań w sołectwach, termomodernizacja obiektu ZSP w Golczewie, zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie oraz do sali przy remizie OSP w Golczewie na cele kulturalno – rekreacyjne, a także zakup trybuny sportowej na Orlik. Wszystkie te zrealizowane inwestycje znacznie poprawiły jakość życia naszym mieszkańcom, a działania rewitalizacyjne zwiększyły udział lokalnej społeczności w życie naszej „małej ojczyzny”.

Na wtorkowym spotkaniu gościliśmy przedstawicieli Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., którzy wręczyli podziękowania za zaangażowanie w budowę i wzmacnianie potencjału lokalnego oraz za wsparcie procesów rewitalizacji dla instytucji publicznych oraz działaczy społecznych.

Mamy nadzieję, że współpraca naszej Gminy z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego będzie prężnie rozwijającym się procesem.