Od 1 czerwca zmieniają się limity zarobkowe dla rencistów i emerytów. Będą wyższe, więc będzie można dorobić więcej bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) mogą mieć dodatkowe przychody bez ograniczeń. Oprócz nich zarobić bez limitu mogą również niektórzy renciści. Są to osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, a ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Nowe progi będą obowiązywać do 31 sierpnia 2019 roku. W tym czasie emeryci, którzy pobierają wcześniejsze emerytury oraz renciści mogą dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia do kwoty 3465,70 złotych. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia. Nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która od 1 marca 2019 r. wynosi:
599,04 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
449,31 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
509,22 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Natomiast przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6436,30 zł miesięcznie spowoduje zawieszenie wypłaty świadczenia.

Od 1 czerwca wzrośnie też kwota przychodu, jaką mogą uzyskać osoby pobierające rentę socjalną. Wynosi ona 3465,70 zł ale po jej przekroczeniu świadczenie będzie zawieszone, a nie zmniejszone.

Rodzaje przychodów wpływające na zawieszenie prawa do renty socjalnej:
⦁z pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy,
⦁pracy nakładczej,
⦁umowy zlecenia lub umowy agencyjnej,
⦁pobierania stypendium sportowego,
⦁prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

źródło:
GS24.pl