Starosta kamieński Józef Malec, w obecności mieszkańców Ciesławia, Wójta i radnych gminy Świerzno, podpisał umowę z wykonawcą, który zmodernizuje drogę w Ciesławiu. 

Modernizacja obejmuje dwa odcinki – pierwszy to 1200 metrów w Ciesławiu, drugi 500 metrów przez miejscowością Wołowie. Koszt inwestycji opiewa na kwotę ponad 2,4 mln złotych, z czego dofinansowanie to ponad milion złotych.

Planowany remont ma na celu doprowadzenie do właściwego stanu technicznego i użytkowego drogi. Zaplanowane są roboty w zakresie frezowania nawierzchni jezdni na całej długości i szerokości w miejscowości Ciesław od Świetlicy Wiejskiej ponad 1200 metrów oraz przed miejscowością Wołowiec ponad 500 metrów, ułożenia w niektórych miejscach warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC16W, ułożenia geosiatki z włókien szklano-węglowych, ułożenia nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC11S, ponadto dostosowanie istniejącego przejścia dla pieszych do nowo ułożonych warstw bitumicznych z wymianą na nowe krawężniki i kostki betonowe oraz odtworzenie oznakowania poziomego przejścia. Zadanie obejmuje także wyrównanie i humusowanie poboczy gruntowych – tłumaczy Marek Szymański ze Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.

Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2024 roku.