W szkole prowadzona jest nauka gry na: fortepianie, skrzypcach, altówce, akordeonie, gitarze, flecie poprzecznym i saksofonie. Lekcje gry prowadzone są indywidualnie, co daje możliwość dostosowania metod nauczania, przebiegu lekcji, a nawet wymagań dostosowanych do osobowości i możliwości danego dziecka. Zajęcia zbiorowe odbywają się w małych grupach. Nauka odbywa się w cyklu VI-letnim dla młodszych dzieci i IV-letnim dla dzieci starszych i młodzieży. Zaletą szkoły jest kameralność, czego efektem jest dobra i przyjazna atmosfera. 

Zapraszamy dzieci i młodzież uzdolnioną muzycznie do nauki w naszej szkole. Szczegółowe informacje o rekrutacji i wnioski o przyjęcie dostępne są na stronie szkoły: 

Wypełnione drogą mailową wnioski prosimy przesyłać na adres szkoły: 

Więcej informacji uzyskacie Państwo także na szkolnym kanale Youtube, na którym można obejrzeć prezentacje naszych uczniów i dowiedzieć się więcej o naszej szkole:

oraz na szkolnym profilu facebookowym: