Otoczenie kamieńskiej katedry po raz dziesiąty zmieniło się w małe historyczne miasteczko. Za sprawą grup rekonstruktorskich wszyscy odwiedzający mogli się przekonać jak żyło się w czasach średniowiecznych, co jedzono czy jak spędzano wolny czas.

Plenerowa impreza kulturalno-edukacyjna poświęcona czasom, w których swoją misję chrystianizacyjną na Pomorzu pełnił Św. Otton z Bambergu. Impreza z roku na rok może poszczycić się coraz bogatszą ofertą dla przybyłych gości oraz mieszkańców. Z pewnością nie byłoby to możliwe gdyby nie zaangażowanie środowisk rekonstruktorskich zrzeszonych wokół Centrum Słowian i Wikingów z Wolina czy Gromowładnych z Mokrawicy.

Obozowisko rycersko-rzemieślnicze, jest adekwatne do realiów XII w. Przez dwa dni odbywały się tam warsztaty z zakresu rzemiosła dawnego: kowalstwa, wytwarzanie narzędzi rybackich i rybołówstwo, dawna kuchnia,  warzenie soli, wytwarzania instrumentów muzycznych, obróbki drewna, skórnictwa, rogownictwa, jubilerstwa, tkactwa. Pokaz wyszkolenia jazdy wczesnośredniowiecznej.