225 osób zakwalifikowanych zostało do tej pory do specjalnego programu rehabilitacji leczniczej realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie.  Pacjenci mogą liczyć na wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, w tym m.in. wziąć udział w 10-dniowym turnusie nad morzem. Wciąż są wolne miejsca w projekcie.

Unijny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez ZCO od ubiegłego roku. Pomaga pacjentom w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym w powrocie do aktywności zawodowej. Osoby zakwalifikowane do projektu objęte są rehabilitacją leczniczą dostosowaną indywidualnie do ich potrzeb.

– To kompleksowe działanie, które ma pomóc pacjentom onkologicznym w powrocie do pracy. Przewidziano konsultacje z onkologiem, wsparcie psychologa  czy porady lekarza rehabilitacji. Rehabilitacja dostosowana jest indywidualnie do potrzeb pacjenta – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Ćwiczenia odbywają się w małych kameralnych grupach, na specjalnie przygotowanej sali rehabilitacyjnej. Pacjenci mają również możliwość skorzystania z konsultacji dietetycznych oraz wzięcia udziału w spotkaniach w psychoonkologiem. Do tej pory z tej formy wsparcia – zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej – skorzystało 191 osób. Na uczestników rehabilitacji czekają też tzw. „wyprawki motywujące”, zawierające m.in. kijki do Nordic Walkingu. W październiku w ramach projektu odbyły się pierwsze bezpłatne, 10-dniowe turnusy rehabilitacyjne nad morzem w Kołobrzegu.

– Projekt realizowany przez ZCO potrwa do września 2023 r. i docelowo obejmie 500 osób dotkniętych chorobą nowotworową. Udział w projekcie rehabilitacyjnym jest całkowicie bezpłatny. Pacjenci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem – mówi Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

ZCO dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w programie. Zgłaszać się można za pośrednictwem strony internetowej: https://rehabilitacjaonkologiczna.szczecin.pl/ lub bezpośrednio do biura projektu: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ul. Strzałowska 22, Szczecin, tel. 514-946-376. Udział w projekcie jest bezpłatny. Pacjenci mogą też korzystać z bezpłatnych noclegów, wyżywienia i zwrotu kosztów dojazdu.

–  Działania realizowane przez ZCO obejmują też  szkolenia lub inne formy kształcenia dla pracowników medycznych z zakresu fizjoterapii pacjentów onkologicznych –  mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

W ramach projektu pacjenci mogą skorzystać nie tylko z bezpłatnych noclegów, wyżywienia i zwrotu kosztów dojazdu do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii – bezpłatne są także rehabilitacyjne turnusy wyjazdowe.

Podczas rehabilitacji wykorzystywany jest nowoczesny system RehaCom, służący do treningu funkcji poznawczych pacjenta. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii to drugi ośrodek onkologiczny w Polsce, który posiada ten system. Dzięki niemu można m.in. ocenić funkcje poznawcze pacjenta przed przystąpieniem do treningu, opracować zalecenia treningowe z uwzględnieniem wyniku początkowego oraz postępów pacjenta.

Korzyści z udziału w projekcie dla pacjentów jest bardzo dużo. Należy do nich m.in:

  • zmniejszenie częstotliwości występowania bólu,
  • zmniejszenie wybranych zaburzeń czynności (np. ograniczonej ruchomości w stawach, obrzęku chłonnego).

Każdy pacjent dostaje także kompleksową wiedzę dotyczącą odżywiania się w trakcie i po chorobie onkologicznej. Wiele osób biorących udział w projekcie wskazuje na pozytywne skutki psychoterapii, zwłaszcza spotkań grupowych. To pomaga pokonać towarzyszące chorobie poczucie osamotnienia, strachu przed nawrotem choroby, uczy bezpiecznych i skutecznych sposób reakcji na stres, autorelaksacji i wyciszenia.

Zgodnie z założeniem, w wyniku projektu co najmniej 60% uczestniczących w nim pacjentów ma utrzymać swoje aktualne zatrudnienie bądź znaleźć nową pracę.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to blisko 6,4 mln zł, a wkład Europejskiego Funduszu Społecznego to prawie  5,5 mln zł. Całość realizowana jest zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym Województwa Zachodniopomorskiego.