Mandat jest karą, jaką kierowca może otrzymać za złamanie obowiązujących przepisów. Bardzo często na polskich drogach nakładane są one za przekroczenie prędkości. Kierowcy muszą się jednak przygotować na zmiany w zasadach ich nakładania. Od września 2022 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące systemu podwójnego mandatu.

Recydywiści, którzy notorycznie łamią zasady ruchu drogowego, systematycznie przekraczają prędkość, nieprawidłowo parkują lub powodują wypadki, już wkrótce będą płacić wyższe mandaty. To tak zwane mandaty dla recydywistów czy też system podwójnych mandatów. W skrócie opiera się on na zasadzie, że za powtórzone w ciągu dwóch lat wykroczenie kierowca ma zapłacić podwójną stawkę kary.

W nowym Kodeksie wykroczeń przy art. 38 wskazującym na wyższe kary dla recydywistów pojawił się szczególny paragraf dotyczący kierujących pojazdami. Zyskał on następujące brzmienie: „Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1, art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie, wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia”.

Istotne jest to, że system podwójnego mandatu będzie obowiązywał, jeśli do ponownego wykroczenia nie minęło więcej niż dwa lata od ostatniego prawomocnego ukarania, czyli od dnia przyjęcia mandatu bądź wydania prawomocnego wyroku przez sąd.

Z dniem 17 września 2022 roku zaczną obowiązywać w Polsce nowe mandaty dla recydywistów. Wśród wykroczeń, za jakie nałożony będzie mógł być podwójny mandat, należy wymienić cięższe przewinienia. Będą to więc takie mandaty jak:

  • mandat za przekroczenie prędkości,
  • mandat za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu,
  • mandat za nieprawidłowe wyprzedzanie,
  • mandat za wjazd na przejazd kolejowy po opuszczeniu zapór lub zapaleniu się czerwonego światła,
  • mandat za niezachowanie należytej ostrożności,
  • mandat za niezastosowanie się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego w celu jej uniknięcia,
  • mandat za prowadzenie pojazdu bez uprawnień,
  • mandat za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka odurzającego, w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym.

Kierowca zostanie ukarany podwójnym mandatem np. za przekroczenie prędkości, ale musi być to przekroczenie o co najmniej 31 km/h.