Działalność serwisów receptowych ma zostać znacznie ograniczona. Lekarz nie będzie mógł zdalnie wystawić recepty na leki zawierające środki odurzające i substancje psychotropowe. Zmiany przepisów w tym zakresie już przygotowuje Ministerstwo Zdrowia.

O szykowanych zmianach w prawie informuje TVN24 i wskazuje, że dziś teleporada najczęściej ogranicza się do wypełnienia ankiety. To w zasadzie jest autodiagnoza, gdyż to sam pacjent wskazuje, o który lek mu chodzi. Dlatego właśnie Ministerstwo Zdrowia chce uporządkować przepisy w tym zakresie.

Obecnie na stole leży pomysł zablokowania wystawiania recept na środki psychotropowe i odurzające za pośrednictwem serwisów receptowych. Zresztą już na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra zdrowia w tym zakresie. Zgodnie z jego założeniami lekarz, który będzie wystawiać taką receptę, będzie musiał wystawić ją w wersji elektronicznej, po wcześniejszej weryfikacji w Internetowym Koncie Pacjenta, jakie leki pacjent stosował wcześniej (z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba nie posiada konta w IKP).

Przede wszystkim jednak medyk będzie mieć obowiązek osobistego zbadania pacjenta, jeżeli od ostatniego badania upłynęło więcej niż 12 miesięcy.