Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane na temat wynagrodzeń Polaków. Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w lipcu 2022 roku wzrosło o 15,8 procent rok do roku i wyniosło 6778,63 zł brutto.

W poprzednim miesiącu wzrosło też zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Było wyższe niż rok temu o 2,3 procent i wyniosło 6 milionów 508 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększyło się o 0,2 procent.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie  w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 r. w porównaniu z lipcem 2021 r. było wyższe o 15,8 procent i wyniosło 6778,63 zł brutto. Względem czerwca 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 3,4 procent.

Dane pochodzą z prywatnych firm, które zatrudniają 10 i więcej osób. Te statystyki nie obejmują m.in. administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.