Rada Miejska w Dziwnowie, podejmie decyzję w sprawie wysokości przyszłorocznych stawek podatku od nieruchomości. Wysokość stawek nie przekroczy obowiązujących obecnie maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 r.