Rada Miejska w Golczewie w trakcie najbliższej sesji (16.02) zdecyduje o metodzie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłat. Decyzja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej. 

W przypadku nieruchomości, w której zamieszkują mieszkańcy, opłata ma stanowić iloczyn liczby mieszkańców oraz opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny – 32,50 zł oraz opłaty za odpady zbierane bez segregacji – 65 złotych. W przypadku osób posiadających przydomowe kompostowniki, opłata ulega zmniejszeniu o 3 zł za miesiąc od każdego mieszkańca.

Radni ustalą także opłatę za pojemniki:

1) worek o pojemności 60 L – 11 zł (selektywnie) / 44 zł nieselektywnie
2) pojemnik o pojemności 120 L – 22 złote (selektywnie) / 88 zł nieselektywnie
3) pojemnik o pojemności 240 L – 44 złote (selektywnie) / 176 zł nieselektywnie
4) pojemnik o pojemności 1100 L – 201 złotych (selektywnie) / 804 zł nieselektywnie