Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, na wniosek Zarządu Powiatu w najbliższy poniedziałek zdecyduje o wniesieniu wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Kamieniu Pomorskim. Chodzi o kwotę miliona złotych.

Kapitał zakładowy spółki, który wynosi obecnie 1,1 mln złotych zostanie w ten sposób podwyższony do kwoty 2,1 mln złotych. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, środki mają pozwolić na przejęcie i prowadzenie działalności leczniczej w oparciu o dotychczasowy szpital w Kamieniu Pomorskim.

Podjęcie uchwały ma pozwolić na zachowanie płynności finansowej Szpitalowi, która nie byłaby możliwa bez zaangażowania środków finansowych ze strony Powiatu.