Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim w trakcie najbliższej sesji zajmie się tematem bezrobocia. Samorządowcy zdecydują o przyjęciu programu przeciwdziała bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy. Dokument został przygotowany przez Powiatowy Urząd Pracy. 

Dokument został opracowany w celu wytyczenia głównych obszarów i kierunków działania związanych z problematyką bezrobocia, stworzenia podstaw do ograniczenia jego poziomu na obszarze powiatu kamieńskiego, zwiększenia zatrudnienia oraz aktywności osób bezrobotnych na rynku pracy.

Jak osiągnąć ten cel? Może się to udać pod kilkoma warunkami: dążeniem do poprawy jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, promowanie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie działań na rzecz samozatrudnienia, jak również zintensyfikowanie działań podejmowanych zarówno w stosunku do osób bezrobotnych, jak i do pracodawców.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z programem