Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim podjęła decyzję w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski. W 2021 roku zdecydowano się przeznaczyć 405 tys. złotych na walkę z alkoholizmem oraz 15 tys. na zwalczanie narkomanii.