Rada Miejska w Golczewie podjęła decyzję w sprawie ustalenia wynagrodzenia Andrzeja Danieluk. Decyzją dziewięciu radnych miesięczna pensja samorządowca od 1 lipca 2018 roku będzie niższa o 3 tysiące złotych!

Zgodnie z decyzją rady wynagrodzenie zasadnicze burmistrza będzie wynosić 3700 złotych (dotychczas było to 5700 zł), do tego należy doliczyć dodatek za wysługę lat w kwocie 740 zł (dotychczas 1140 zł), dodatek funkcyjny 1900 zł (bez zmian), dodatek specjalny 1680 zł (dotychczas 2280 zł) co daje razem 8020 zł brutto (dotychczas 11020 zł). Nowe wynagrodzenie będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 roku.

Jestem w podwójnym konflikcie, sama ze sobą i aktem prawnym. Jestem za obniżeniem uposażenia Burmistrza z różnych względów, które znamy wszyscy, ale nie jestem za tym, żeby wprowadzać to rozporządzeniem Rady Ministrów, bo jestem przeciwko aktom prawnym, które są bublami. Nas obowiązuje ustawa o kodeksie pracy, stąd pierwsza opinia biura mecenasa, że jest to negatywne. Jeżeli mamy podchodzić poważnie do tego co się dzieje u nas, nie powinniśmy się tym kierować – podkreślała Teresa Waszczenko.

Ostatecznie Rada Miejska stosunkiem głosów 9 „za”, przy jednym głosie „przeciw” zdecydowała o obniżeniu wynagrodzenia Andrzeja Danieluka.