Obywatelski sprzeciw wobec decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości w Dziwnowie. Tamtejsza Rada Miejska jednogłośnie odrzuciła projekt uchwały obniżający o blisko 2 tys. złotych wynagrodzenie Burmistrza Dziwnowa. Teraz sprawą wynagrodzenia zajmie się Wojewoda.

Wszystko w związku z rozporządzeniem, które w maju br. przyjął rząd Prawa i Sprawiedliwości. Przewiduje ono, że wynagrodzenie zasadnicze samorządowców miałoby zostać obniżone o 20%. Obniżka ma obowiązywać od 1 lipca.

To rozporządzenie jest pokłosiem nagród, które przyznano w rządzie. Dlaczego karze się nie tych, którzy je dostali, ale samorządowców? Tylko rada ma prawo zmienić wynagrodzenie. Uważam, że bezsensem jest głosowanie nad tym – stwierdziła radna Bożena Próchniak.

Obecnie Burmistrz Dziwnowa zarabia 12100 złotych. Pensja Grzegorza Jóźwiaka została ustalona w grudnia 2014 roku. Zgodnie z nowymi przepisami, pensja samorządowca z Dziwnowa spadłaby do 10180 złotych. Na to Rada w akcie protestu nie zdecydowała się wyrazić zgody.

– Choć jestem zmuszony jako przewodniczący Rady przedstawić projekt uchwały bo obligują mnie do tego przepisy, to co do samego rozporządzenia pojawiło się bardzo dużo kontrowersji. Nie jestem za jakąkolwiek zmianą obecnego wynagrodzenia Burmistrza Dziwnowa – stwierdził Piotr Sokół.