Rada Miejska w Golczewie podjęła decyzję w sprawie ustalenia nowych stawek za ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 maja 2019 roku.

– Przyjęcie uchwały nie jest przyjemne ale niestety konieczne. Stawki nie były zmieniane od 4 lat. W tym czasie stawki znacząco wzrosły. Ta uchwała jest po prostu konieczna, abyśmy nie musieli do tego działania tak dużo dokładać. Tylko w ub. roku musieliśmy uzupełnić budżet o ponad 200 tys. złotych. Suma opłat od mieszkańców za odpady musi pokrywać się z kosztami tego przedsięwzięcia, tak abyśmy później nie myśleli komu zabrać, żeby tu dołożyć – podkreślił Burmistrz Maciej Zieliński.

Opłata w przypadku odbioru śmieci selektywnie będzie teraz wynosić 12 zł, natomiast przy braku segregacji 21 zł. Zmianie ulegną także stawki opłat za każdorazowe opróżnienie pojemnika z odpadami na nieruchomościach niezamieszkałych:

Pojemnik 60 Litrów – 9 zł (selektywny) / 12 zł (nieselektywny)
Pojemnik 110 / 120 Litrów – 19 zł (selektywny) / 35 zł (nieselektywny)
Pojemnik 240 Litrów – 25 zł (selektywny) / 45 zł (nieselektywny)
Pojemnik 1100 Litrów – 149 zł (selektywny) / 193 zł (nieselektywny)

W związku ze zbyt niskimi stawkami, tylko w ubiegłym roku należało dołożyć do gospodarki śmieciowej ponad 200 tys. złotych, dwa lata temu było to ponad 100 tys. złotych.