Rada Miejska w Golczewie podjęła jednomyślną decyzję w sprawie udzielenia Burmistrzowi Golczewa wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

W ubiegłym roku wydatki inwestycyjne w naszej gminie wyniosły rekordowe ponad 11 milionów złotych. Na chwilę obecną na ten rok i następny jest zaplanowane kolejne ponad 22. Dziękuję Państwu za zaufanie i udzielenie mi absolutorium. To nie tylko moja zasługa, ale wszystkich współpracowników. Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu, Pani Skarbnik, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi, jednostkom organizacyjnym, Kierownikom i pracownikom bo to praca wszystkich tych osób decyduje o tym, co udaje nam się realizować w poszczególnych latach – powiedział Burmistrz Maciej Zieliński