W Stuchowie zostaną zamontowane radarowe wyświetlacze prędkości. Wszystko na wniosek Sołtys Magdaleny Demkowskiej, która przekazała, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie potwierdził taką informację. 

Wjeżdżający do miejscowości kierowcy niebawem będą widzieć, czy prędkość z jaką się poruszają jest zgodna z przepisami. Wszystko dzięki radarowemu wyświetlaczowi prędkości, który na początek zostanie umieszczony od strony wjazdu ze Świerzna, na dojeździe do Szkoły Podstawowej.

– Umieszczenie urządzenia poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz dzieci w obrębie szkoły. Jednocześnie pozwoli zdyscyplinować kierowców, którzy nie dostosowują prędkości do obowiązującej organizacji ruchu na terenie Stuchowa – czytamy w piśmie Sołtys do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Droga wojewódzka nr 105 stanowi jedną z ważniejszych dróg łączących drogę 103 z drogą krajową DK6. Natężenie na niej zależne jest od pory roku. Szczególnie duże jest w okresie letnim, kiedy stanowi ona trasę dojazdu nad morze. Wtedy według pomiarów, może nią przejechać 2887 pojazdów na dobę.