Był czas na wspomnienia, okolicznościowe mowy a także pamiątkowe zdjęcia. VI kadencja Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim kadencji 2018 – 2023 przeszła do historii. 

W minionej kadencji radni wybrali spośród siebie pięcioosobowy Zarząd, któremu przez całą kadencję przewodniczył Józef Malec. Joanna Piwińska pełniła funkcję wicestarosty, a Członkami Zarządu byli: Krzysztof Kronenberg, Bogdan Czaplicki, Marcin Stępień, Bogdan Wilkowski.

Radni Powiatu – kadencja 2018-2023: Mamzer Sebastian – Przewodniczący Rady Szczeblewska Emilia – Wiceprzedwodnicząca Rady Powiatu Jasiewicz Eugeniusz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Adamiak Jerzy Bakowicz Mirosław Czaplicki Bogdan Janawa Jerzy Kościukiewicz Andrzej Kołoszuk Anatol Kronenberg Krzysztof Kulesza Zbigniew Malec Józef Pawluś Jarosław Piwińska Joanna Rudnik Piotr Stępień Marcin Wilkowski Bogdan.

« z 19 »