Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim, podobnie jak wszystkie samorządy w Polsce, podejmie decyzję w sprawie podziału gminy Kamień Pomorski na okręgi wyborcze, ustali ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.