Były kwiaty, wyróżnienia, przemowy bo to w końcu czas podsumowania kadencji 2014 – 2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie. W budynku dziwnowskiej mariny odbyła się dziś ostatnia, uroczysta sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie.

 Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, wyróżnienie i przyjemność, że mogłem przez 4 lata przewodniczyć Radzie Miejskiej. Cieszę się, że mimo różnic udało nam się porozumieć i podjąć, w formie uchwał, wiele trafnych,a często trudnych decyzji, które będę służyły mieszkańcom i odwiedzającym nas turystom. Pragę podziękować wysokiej radzie za zaangażowanie, dobrą i konstruktywną współpracę. Dziękuję Państwu, za rzetelne sprawowanie funkcji radnego, w imieniu i na rzecz swoich wyborców. Państwa obecność w radzie miejskiej VII kadencji to skuteczne działanie dla poprawy jakości życia mieszkańców. Dziękuję za konstruktywną realizację zadań publicznych oraz działalność społeczną. Byliśmy do dyspozycji naszych mieszkańców niezliczoną ilość godzin podczas dyżurów, zebrań sołeckich, pomagaliśmy w załatwieniu trudnych spraw, negocjowaliśmy także w sporach sąsiedzkich – podkreślił Piotr Sokół, przewodniczący Rady Miejskiej.

VII kadencji 2014 – 2018
1. Sokół Piotr – Przewodniczący Rady
2. Piwińska Joanna – Wiceprzewodnicząca Rady
3. Galec Dorota
4. Gamrat Wanda
5. Gutowski Rafał
6. Mączka Stanisław
7. Nosek Izabela
8. Nowak Zenon
9. Próchniak Bożena
10. Skrzypczak Roman
11. Staszak Jerzy
12. Stęplewski Maciej
13. Trzebińska -Brzezińska Ewa
14. Zwolan Zbigniew