Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamieniu Pomorskim informuję, iż w dniu 12 marca br. w laboratorium PIW PIB w Puławach w ramach monitoringu biernego grypy ptasiej prowadzonego u dzikich ptaków w próbkach pobranych od 4 sztuk padłych ptaków gatunku łabędź niemy (Cygnus olor), pobranych na plaży miejskiej znajdującej się w Golczewie nad Jeziorem Szczuce w dniu 9 marca br., stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N8. Wykryty wirus grypy ptaków podtypu H5N8 posiada profil aminokwasowy charakterystyczny dla wirusów o wysokiej zjadliwości (HPAI).

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:

  • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,
  • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem,
  • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi,
  • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem,
  • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek),
  • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu,
  • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem,
  • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu,
  • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków, takiej jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

źródło:
Powiat Kamieński